Privacy policy
De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de Copie-Sjop uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij de gegevens zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. De Copie-Sjop gebruikt de gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt.

Bedrijfsgegevens en verwerkingsverantwoordelijke
De Copie-Sjop
Westvest 47-53,  2611 AZ, Delft
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24266834
BTW nummer: NL805470670B01

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen
Dit kan per email via info@copie-sjop.nl of per brief naar het volgende adres: Westvest 47-53,  2611 AZ,  Delft.

Bezoek van de website
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we alleen cookies welke benodigd zijn voor een goede werking van de website, zoals het bestelsysteem.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat de website die je bezoekt op de harde schijf van je computer zet. De belangrijkste functie van een cookie is om de gebruikers van elkaar te onderscheiden. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Daarom zie je cookies ook vaak op websites waarbij je moet inloggen. Er zijn verschillende typen cookies. De gegevens van de cookies worden gecombineerd en er wordt een digitaal profiel gemaakt.

Communicatie per telefoon
Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf je alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op het hierboven vermelde adres.